Arbetsmiljöpolicy

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller arbetsmiljö och ställer även samma höga krav på våra underentreprenörer och andra partners som vi samarbetar med. Vi har under hela vår verksamhetstid agerat med den grundläggande filosofin att en anställd som trivs också blir en god investering för vårt företag. I den andan arbetar vi kontinuerligt med att stimulera samtliga anställda. Vi vill att alla på våra arbetsplatser – inhyrd personal, anlitade underentreprenörer (UE), andra samarbetspartners och egna medarbetare ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll.

Vår arbetsmiljöpolicy är att:
• Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra.
• Alla har rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete.
• Arbetsplatserna hålls rena och snygga.
• Se till att alla trivs och är rätt utbildade.