Ventilerade fasadsystem

Ett tvåstegstätat fasadsystem med inbyggd luftspalt. Fukt förs bort med uppåtstigande luft och via dräneringsöppning nederst. Isolering och väggar förblir därmed torra. Fasaden blir dessutom slagregntålig och risken för att vatten ska tränga in i konstruktionen minimeras.

Ventilerade fasadsystem kan kombineras med olika typer av isolering och underkonstruktioner för att uppnå ställda krav på energieffektivitet