Kvalitetspolicy

Bäckensputs J. Olsson AB skall utföra mindre byggentreprenader och underentreprenader med rätt kvalitet till våra kunder. Våra uppdrag skall utföras så att kundens förväntningar uppfylls och efterfrågad kvalitet uppnås.

Vår kvalitetspolicy är att:
Ha kvalitet och fackmannamässighet i utförandet.
Använda rätt material och metoder.
Hålla avtalade tider.
Ha ett långsiktigt tänkande.
I kvalitetssystemet ingår KMA-planen och den totala kontrollplanen som är arbetsplatsens handlingsplan för kvalitet.

Vi uppdaterar oss ständigt för att alltid hålla en hög kvalité på det vi gör
Vi innehar ett flertal olika certifikat/utbildningar inom byggbranschen bla. följande:

Arbetsmiljöansvar Bas-p och Bas-u
Säkra lyft
Skylift
Truckutbildning
Förstahjälpen

Medlemskap i

Sveriges Byggindustrier

ID06