Nybyggnation

Isolerade fasadsystem

Fasadsystemens olika delar är optimerade för att klara värme, kyla, fukt och belastningar för att långsiktigt skydda material i väggar, tak och golv.
Det krävs mycket energi till uppvärmning och kylning av byggnader, men det går att minska energiförbrukningen på ett märkbart sätt genom att isolera huset utvändigt med lätta och miljövänliga material.

Ventilerade fasadsystem

Ett tvåstegstätat fasadsystem med inbyggd luftspalt. Fukt förs bort med uppåtstigande luft och via dräneringsöppning nederst. Isolering och väggar förblir därmed torra. Fasaden blir dessutom slagregntålig och risken för att vatten ska tränga in i konstruktionen minimeras.

Ventilerade fasadsystem kan kombineras med olika typer av isolering och underkonstruktioner för att uppnå ställda krav på energieffektivitet