Miljöpolicy

Syftet med vårt miljöarbete är att ta vara på resurser och utföra arbetet så att människor mår bra av att bygga och vistas i.
Vår miljöpolicy är:
• Följa gällande lagar.
• Använda miljövänliga material.
• Sortera avfall.
• Använda miljövänliga arbetsmetoder.
• Utbildningar