Omfogning av tegelfasader / Tegelrenovering

Rätt val av brukssort är avgörande för bästa tekniska och estetisk kvalitet och därmed även för fogens livslängd. Större differenser i murverkets hållfastighet kan leda till sprickbildningar. Olika brukstyper, A,B,C,D samt kalkbruk, har olika kulörer. Då fogen utgör 20% av fasadens yta är det viktigt att använda ett bruk som passar fasadens estetik