Fasadrenovering

En fasad är inte bara fastighetens skydd utan även husets ansikte utåt. Med en omsorgsfullt utförd renovering ökar husets värde både ekonomiskt och estetiskt.
Vi tar gärna fram förslag på hur vi kan ge er byggnad en nystart och förutsättningar till ett längre och sundare liv.

Omfogning av tegelfasader / Tegelrenovering

Rätt val av brukssort är avgörande för bästa tekniska och estetisk kvalitet och därmed även för fogens livslängd. Större differenser i murverkets hållfastighet kan leda till sprickbildningar. Olika brukstyper, A,B,C,D samt kalkbruk, har olika kulörer. Då fogen utgör 20% av fasadens yta är det viktigt att använda ett bruk som passar fasadens estetik.

Pustrenovering / Omputsning

Om man som fastighetsägare eller som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening har problem med sina putsade fasader och därför överväger en putsrenovering eller omputsning, är det lätt att hamna fel i det stora utbud av leverantörer och material som finns i branschen. Vi kan föreslå en lämplig åtgärdsmetod för just Er fasad. Vi kan med vår erfarenhet, kunskap och skickliga hantverkare förhindra skador och förlänga livslängden på Er fasadrenovering.

Tilläggsisolering med en putsad fasad

För att minska energikostnaderna i en fastighet, är tilläggsisolering i samband med en fasadrenovering, det mest energieffektiva man kan göra.
Man får inte bara en fräsch och fin fasad, utan är också ekonomiskt fördelaktigt och betalar sig själv på längre sikt. Det är alltså inte bara en kostnad utan en investering för framtiden. De minskade uppvärmningskostnader bidrar till ett ökat värde av fastigheten.
Vilket isoleringsmaterial du väljer att tilläggsisolera med beror dels på underlaget, husets konstruktion och det utseende du vill ha på den nya fasaden