Om Oss

Grunden till Bäckens Puts J. Olsson AB lades redan 1998 av Jonas Olsson som då startade en enskild firma. 2004 ombildades företagsformen till aktiebolag. Vi har ca 6 egna anställda putsare.

Verksamheten har fram till idag utvecklats till ett företag som breddat sig till att genom total- och generalentreprenader även ta ansvar för andra yrkesgrupper vid projektens genomförande.  Vi utför entreprenader och åtaganden som omfattar, förutom puts- och murningsarbeten även takomläggningar, balkongrenoveringar, målningsarbeten m.m. Med vår erfarenhet inom fasad som grund har vi sett att det även finns behov av råd och hjälp innan och under en fasadrenovering – vi erbjuder därför numera fasadkonsultationer genom en oberoende certifierad konsult. Vi kan puts och fasadrenovering.