Tilläggsisolering med en putsad fasad

För att minska energikostnaderna i en fastighet, är tilläggsisolering i samband med en fasadrenovering, det mest energieffektiva man kan göra.
Man får inte bara en fräsch och fin fasad, utan är också ekonomiskt fördelaktigt och betalar sig själv på längre sikt. Det är alltså inte bara en kostnad utan en investering för framtiden. De minskade uppvärmningskostnader bidrar till ett ökat värde av fastigheten.
Vilket isoleringsmaterial du väljer att tilläggsisolera med beror dels på underlaget, husets konstruktion och det utseende du vill ha på den nya fasaden